Formål

Jatimé har ambitionen og formålet, at:

  • Levere ydelser, der er værdiskabende for såvel erhvervs- som privatkunder

For erhvervskunder kunne det være ad hoc ydelser indenfor ledelse, økonomi og administration m.m.

For privatkunder kunne det være økonomirådgivning, eller hjælp til overblik over, og efterfølgende “oprydning” i gældsposter o.l.

  • Bidrage til at fremme netværkstankegangen blandt SMV´er

Jatimé er et enkeltmandsfirma som naturligvis kun kan spænde over udbuddet jvf. min hjemmeside, fordi jeg aktivt bruger mit netværk af samarbejdspartnere/underleverandører på områder, hvor jeg ikke selv har kompetence og/eller tiden.