Virksomhedscenter Øst

VCØ er etableret i 2009 med Jess Laursen samt undertegnede som ejer og selskabet blev stiftet da vi blev 2.aktør på ledige.

Projektet blev afsluttet januar 2012 med gode og synlige resultater – se mere under referencer.

Butikscenter Hadsund
VCØ har siden august 2011 haft ansvaret for service- og vedligehold af Mariagerfjords eneste overdækkede Butikscenter, som ligger i Hadsund.

Udover traditonel vicevært opgaver deltager VCØ i planlægning og gennemførelse af en tiltrængt renovering af centeret, såvel fysisk i dets udseende som image mæssigt, hvor dette var lidt “slidt” .

Nyt logo har set dagens lys og aktivitetsgruppe er nedsat, således at man fremadrettet vil møde et spændende center med alle de forretninger man normalt forventer at finde i et Butikscenter, samt opleve event i såvel vinter- og sommerperioden.

Seneste (april 2012) er der åbnet et 500 kvm. stort Fitness Center på 1.salen og der vil således være liv i centeret i både dag- og aftentimerne.

Se mere på www.butikscenterhadsund.dk

Bazar Skelund
Anden aktivitet under VCØ – se separat menupunkt.