Virksomhedscenter Øst

VCØ er etableret i 2009 med Jess Laursen samt undertegnede som ejer og selskabet blev stiftet da vi blev 2.aktør på ledige.

Projektet blev afsluttet januar 2012 med gode og synlige resultater – se mere under referencer.

Butikscenter Hadsund
VCØ har siden august 2011 haft ansvaret for service- og vedligehold af Mariagerfjords eneste overdækkede Butikscenter, som ligger i Hadsund.

Udover traditonel vicevært opgaver deltager VCØ i planlægning og gennemførelse af en tiltrængt renovering af centeret, såvel fysisk i dets udseende som image mæssigt, hvor dette var lidt “slidt” .

Se mere på www.butikscenterhadsund.dk

Bazar Skelund
Anden aktivitet under VCØ – se separat menupunkt.