Kultur i Landdistrikterne

By | 3. februar 2016

kulturProjektkoordinator på tværkommunalt projekt med Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord kommune som deltagere.

Projektets var EU støttet og havde til formål, at motivere landsbyer i de 3 kommuner til at få skabt liv i det lokale forsamlingshus samt i borger- og landsbyforeningen. Vel og mærket de steder, hvor man ikke i forvejen var meget aktive.

Midlet var formidling til samtlige landsbyer via informationsmøder og personlig deltagelse i lokale møder, men den store gulerod var at projektet indkøbte et række kunstnere og kulturtilbud, som efterfølgende blev udbudt til landsbyerne til halv pris.

I projektet blev 19 kulturpakker afholdt, hvoraf kan nævnes tilbud som Kristian Lilholt, Viggo Sommer, Aalborg Teater, Lasse & Mathilde, Børneteatre m.v.

Projektet afsluttet ultimo 2010 med en forankringskonference, hvor Jatimé var tovholder.

http://www.kulturihimmerland.dk/